Vă asigurăm că Shape Xpress colectează și procesăm datele cu caracter personal ale clienților, ale potențialilor clienți, ale mebrilor, ale vizitatorilor site-ului web al Shape Xpress și ale destinatarilor buletinelor informative și comunicărilor comerciale în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Atunci când Politica de Confidențialitate de față menționează „Shape Xpress”, „centrul de sănătate„noi” sau „al nostru”, se referă la Societatea Shapexpert Sport Center S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Heltai Gáspár nr. 21, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1938/2010 și având Codul Unic Identificare 27721041, care este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal („Operator de Date”), în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

Această Politică de Confidențialitate explică ce fel de informații colectăm, modul în care le colectăm, le folosim, le procesăm și le dezvăluim și cum puteți gestiona și controla utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin urmare vă rugăm să o citiți cu atenție.

Această Politică de Confidențialitate, împreună cu Termenii și Condițiile, stabilesc bazele prelucrării datelor cu caracter personal de către  Shape Xpress.

1. Introducere

Definim „Membru” orice persoană care accesează și utilizează serviciile noastre. Orice persoană care dorește să devină membru trebuie să fi împlinit vârsta de 13 ani sau mai mult.

Potrivit legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect.

Prezenta Politică de Confidențialitate privește datele cu caracter personal ale clienților, ale potențialilor clienți, ale membrilor, ale vizitatorilor site-ului web al Shape Xpress și ale destinatarilor buletinelor informative și comunicărilor comerciale și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru web, https://www.sxp.ro/, cât și celor colectate prin intermediul adresei de e-mail sau a altor metode off-line.

În cazul în care nu sunteƫi Membru şi primiƫi un voucher cadou din partea unui Membru Shape Xpress, va trebui să vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru ca dvs. să puteƫi beneficia de serviciile noastre. Înƫelegem importanƫa confidenƫialităƫii datelor şi pentru a ne asigura că prelucrarea datelor se desfăşoară în conformitate cu legea, vă vom transmite un e-mail care va conƫine informaƫii detaliate despre prelucrarea datelor, drepturile şi opƫiunile dvs. Mecanismul implementat de noi în acest sens vă va permite să vă acordaƫi consimƫământul pentru prelucrarea datelor dvs. pentru a beneficia de serviciile noastre şi să vă acordaƫi consimƫământul doar pentru comunicările de marketing cu care vă simƫiƫi confortabil.

2. Acordul parental

Minorii și drepturile și libertățile acestora sunt importante pentru Shape Xpress și luăm toate măsurile rezonabile pentru protecția acestora.

Doar copiii minori cu vârsta peste 16 ani pot crea un cont pe site-ul Shape Xpress pentru achiziționarea unui abonament pentru centrele de sănătate.

Dacă, în funcție de vârsta potențialului membru este necesar consimțământul părinților conform dispozițiilor legale aplicabile, contractul de membru care se va încheia de minor cu Shape Xpress va fi semnat atât de minor, cât şi de părintele/reprezentantul legal al acestuia.

Shape Xpress verifică validitatea adresei de e-mail prin trimiterea unui e-mail părintelui sau tutorelui legal, iar, în scopul activării contului minorului, Shape Xpress solicită părintelui sau tutorelui legal să acceseze link-ul furnizat în cadrul e-mailului.

Prin intermediul e-mailul Shape Xpress va furniza informații referitoare la solicitarea creării contului, tipul de date cu caracter personal colectate și prelucrate, precum și scopurile prelucrării datelor.

Dacă consimțământul parental nu este obținut, Shape Xpress nu va valida contul minorului.

3. Informații pe care le colectăm, utilizăm și stocăm

3.1 Informații pe care dumneavoastră ni le oferiți

 • Numele și prenumele;
 • Adresa domiciliului/reședinței;
 • Datele de contact, respectiv adresa de e-mail şi numărul de telefon;
 • Sexul;
 • Data nașterii;
 • Semnătura.

3.2 Informații pe care le colectăm în mod automat

 • Informații privind utilizarea: colectăm informații despre acțiunile dumneavoastră pe site-ul web, cum ar fi tipul de conținut pe care îl vizualizați sau frecvența și durata vizitei;
 • Informații furnizate de Partenerii terță parte: colectăm informațiile pe care terțele părți și partenerii ni le pot distribui, cum ar fi coportamentul Clickstream.

4. Cookie-uri și alte și alte tehnologii similare

4.1. Ce sunt cookie-urile

Când vizitați site-ul nostru, o cantitate mică de date cunoscute sub numele de „cookie” este stocată pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Cookie-urile includ informații referitoare la, de exemplu, tipul de browser web pe care îl utilizați.4/Ce module cookie folosim și de ce

4.2 Tipul cookie-ului:

 • cookie-uri de sesiune: rămân pe computerul utilizatorului până când browser-ul de internet este închis;
 • cookie-uri permanente: rămân pe computerul utilizatorului până când sunt șterse sau ajung la data de expirare.

Utilizăm modulele cookie pentru a monitoriza modul în care este utilizat site-ul web, ceea ce ne ajută să ne asigurăm că site-ul este relevant pentru utilizatorii săi. De asemenea, ne ajută să ne îmbunătățim serviciile oferite.

4.3. Cum folosim cookie-urile

La fel ca multe alte site-uri, Shape Xpress utilizează cookie-uri și alte tehnologii similare pentru colectarea automată a datelor .

Aceste instrumente colectează informații generale pe care browserul dumneavoastră le trimite pe site-ul nostru, cum ar fi tipul de browser și adresa site-ului pe care l-ați vizitat înainte de a accesa site-ul nostru. De asemenea, acestea colectează informații despre:

 • Adresa dumneavoastră de protocol Internet (IP) – Acesta este un număr atribuit automat computerului sau dispozitivului de fiecare dată cand vă conectați la Internet. Este o adresă unică atribuită de furnizorul dumneavoastră de servicii Internet pe o rețea TCP/IP. Adresa IP permite serverelor web să localizeze și să identifice dispozitivul dumneavoastră.
 • Comportamentul Clickstream – Acesta include, de exemplu, paginile pe care le vizualizați și linkurile pe care faceți click. Aceste instrumente vă ajută să faceți vizita dumneavoastră pe site-ul nostru mai ușoară, mai eficientă și mai valoroasă, oferindu-vă o experiență personalizată și vă recunosc atunci cand reveniți.
 • versiunea de browser;
 • tipul dispozitivului.

Cum vă puteți schimba opțiunile privind utilizarea cookie-urilor

Puteți să vă instruiți browserul, modificând setările acestuia, să oprească acceptarea cookie-urilor, să vă solicite acordul înainte de a accepta un cookie de pe site-urile pe care le accesați sau să șteargă cookie-urile. Pentru mai multe informații despre cum să modificați setările browserului în ceea ce privește utilizarea cookie-urilor și cum să le blocați, vizitați www.allaboutcookies.org./

5. Utilizarea informațiilor

Procesăm informațiile colectate, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 • pentru crearea pe site-ul web, la cererea dumneavoastră, a contului în vederea achiziționării unui abonament pentru centrele de sănătate;
 • pentru a vă putea oferi servicii fitness și de sănătate;
 • pentru realizarea statisticilor;
 • pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului site-ului web;
 • pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;
 • pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu informațiile solicitate prin intermediul formularelor de contact;
 • pentru a vă oferi în format electronic buletine informative specializate și informații comerciale;
 • pentru desfășurarea campaniilor de publicitate;
 • pentru a asigura respectarea acestei Politici de Confidențialitate, a Termenilor și Condițiilor, precum și a conformității cu legile și reglementările aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței site-ului web al Shape Xpress.

Folosim și stocăm datele cu caracter personal ale dumneavoastră numai în scopurile menționate mai sus și limitate în timp la trei ani de la încetarea perioadei contractuale sau la intervalul de timp solicitat pentru fiecare scop specific, în conformitate cu legislaƫia aplicabilă.

Angajații, furnizorii și agenții Shape Xpress au acces la toate datele cu caracter personal pe care le colectăm, dar utilizarea lor se limitează la îndeplinirea sarcinilor lor, în conformitate cu motivul prelucrării. Angajații noștri, furnizorii și agenții care au acces la datele cu caracter personal ale dumneavoastră trebuie să păstreze aceste informații confidențiale și nu li se permite să le folosească în alte scopuri decât pentru a vă permite să accesați și să beneficiaƫi de serviciile oferite de Shape Xpress, precum și să utilizați site-ul web al Shape Xpress.

6. Distribuirea și dezvăluirea

Prin accesarea site-ului nostru web, vă dați consimțământul în mod expres pentru utilizarea, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin distribuirea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal, sunteți de acord ca Shape Xpress să poată face acest lucru cu succesorii săi, site-uri terțe sau orice alte terțe părți (cum ar fi Google Analytics). Puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea viitoare, stocarea, distribuirea sau dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului dumneavoastră va produce efecte doar pentru procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu va afecta legalitatea procesării deja efectuate.

Pentru a respecta legile locale, reglementările și solicitările legale, centrul de sănătate își rezervă dreptul de a utiliza, stoca, distribui sau dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar. Aceasta include, dar nu se limitează la, abordarea problemelor de securitate, a problemelor tehnice, a fraudei, a protecției drepturilor Shape Xpress. În această privință, niciuna dintre prevederile Termenilor și Condiților și ale Politicii de Confidențialitate nu reprezintă o renunțare la drepturile Shape Xpress, o limitare a apărării noastre juridice în vreun fel sau accesul la procedurile judiciare necesare.

7. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Shape Xpress se angajează să respecte drepturile persoanei vizate. Aveți dreptul de a accesa, de a rectifica și de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul la portabilitatea datelor și de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate și să formulați o plângere în fața autorității de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați în scris la adresa Str. Heltai Gáspár nr. 21, România sau să completați formularul de contact pe care îl puteți găsi pe site-ul https://www.sxp.ro/cum-ajungi-la-shape-xpress/.

8. Securitate

Shape Xpress dorește să ia toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării nedorite.

Parola dumneavoastră (codul pin) este menită să vă protejeze contul Shape Xpress, așa că vă recomandăm cu insistență să utilizați o parolă unică și puternică, să limitați accesul la computer și browser și să vă deconectați după ce ați utilizat contul.

Chiar dacă noi punem în aplicare și actualizăm continuu măsurile de securitate administrative, tehnice si fizice pentru a vă asigura protecția datelor cu caracter personal, nu putem garanta oricând securitatea transmiterii sau stocării datelor dumneavoastră în mediul Internet.

9. Conexiuni

Shape Xpress afișează pe site-ul său linkuri către site-uri terțe. Centrul de sănătate nu poate controla și nu poate fi trasă la răspundere pentru politicile de confidențialitate și conținutul oricăror site-uri ale terțelor părți. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate pentru a afla cum colectează si prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

10. Actualizări ale acestei Politici de Confidențialitate

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor această Politică de Confidențialitate. În cazul în care modificăm Politica de Confidențialitate, vom publica Politica de Confidențialitate revizuită pe site-ul web și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Politicii de Confidențialitate. După data la care Politica de Confidențialitate actualizată intră în vigoare, accesarea site-ului nostru web va reprezenta acceptarea de către dumneavoastră a respectivei Politici de Confidențialitate actualizate.

Prezenta versiune a Politicii de Confidențialitate a fost redactată în limba engleză și în limba română și în caz de neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

11. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa Str. Heltai Gáspár nr. 21, România sau să completați formularul de contact pe care îl puteți găsi pe site-ul https://www.sxp.ro/cum-ajungi-la-shape-xpress/.

Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

Distribuie