Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți, trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați regulamentul acestei săli. Nerespectarea regulamentului poate atrage după sine răspunderea celui în cauză atât juridic cât și material, dar și retragerea dreptului de a mai fi clientul acestei săli, drept ce poate fi suspendat temporar sau definitiv.

 • Pentru participarea la ședințele de aerobic trebuie să vă prezentați la recepție pentru a semna declarația de asumare a riscului și răspunderii sau pentru a fi înregistrați în baza de date (după caz).
 • În momentul aderării Dvs. în rândurile abonaților Clubului, veți primi un card de membru. Cardul de membru este nominal, se eliberează pentru întreaga perioadă a contractului în vigoare și nu poate fi transmis altor persoane. Sunteți rugat să purtați permanent cardul Dvs. de membru când frecventați clubul. În cazul în care ați sosit la club fără a avea cardul la Dvs. veți prezenta actul de identitate pe baza căruia se va verifica validitatea abonamentului.
 • Plata pentru servicii se realizează numai la recepția clubului. Plata se încasează sub formă de numerar sau altă formă legală de plată convenită de comun acord. După încasarea contravalorii serviciilor oferite, rambursarea banilor este posibilă cu compensarea sumei în cauză cu alte servicii la estimarea managerului clubului. Costul serviciilor precum și durata lor, a produselor comercializate, pot fi modificate în conformitate cu decizia administrației clubului.
 • Valabilitatea abonamentelor este de 30 respectiv 15 zile calendaristice, începând din momentul achitării contravalorii lor de către client. Fiecare abonat al Clubului are posibilitatea de a întrerupe abonamentul de maxim 2 ori pe an, durata maximă de întrerupere fiind de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.
 • Abonamentul Maintenance cuprinde un număr de 4 ședințe și are durata de valabilitate de 30 de zile calendaristice. Deținerea a două sau mai multe abonamente de tip Maintenance într-o perioadă de 30 de zile calendaristice este interzisă.
 • Participarea la orice activitate desfașurată în cadrul Clubului se face numai pe bază de programare.
  Programarea și anularea acesteia atât pentru ședințele de aerobic cât și pentru orice alte activități desfășurate în cadrul Clubului este obligatorie și trebuie adusă la cunoștința personalului clubului cu minim 4 ore înainte. În caz contrar, conducerea Clubului își rezervă dreptul de a anula abonamentul fără rambursarea sumei achitate de către client, în cazul în care acesta din urmă acumulează 5 penalizari în decurs de 30 de zile calendaristice sau de a considera ședința efectuată și de a o înregistra ca atare, în cazul abonamentelor cu ședințe incluse.
 • În cazul în care clientul nu este mulțumit de calitatea serviciilor oferite de către S.C. Shapexpert Sport Center S.R.L., poate solicita returnarea contravalorii serviciului achitat sau compensarea sumei în cauză cu alte servicii disponibile în cadrul Clubului. Solicitarea este valabilă în cazul tuturor abonamentelor Clubului, clientul putând face această solicitare numai la expirarea valabilității abonamentului achitat.
 • Abonatul clubului este obligat să utilizeze cu grijă echipamentul sportiv în mod adecvat. În mod contrar el își asumă răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urma utilizării neadecvate. Considerăm abonat al Clubului chiar și persoana care achită o ședință.
 • Persoana care a devenit abonat al clubului, în timpul antrenamentului trebuie să-și încuie personal garderoba sa și să-și păstreze cheia.
 • Clubul nu-și asumă responsabilitatea pentru lucrurile personale uitate la vestiar, precum și pentru obiectele furate.
 • Accesul este interzis în incinta clubului:
 • Persoanelor sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise;
 • Persoanelor cu aspect respingător sau în haine murdare;
 • Persoanelor însoțite de animale;
 • Persoanelor cu boli infecțioase;
 • Persoanelor care nu dețin încălțăminte de schimb.
 • Abonamentul se poate anula în următoarele condiții:
 • nerespectarea prezentului regulament;
 • folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și un comportament care să prejudicieze buna imagine a clubului nostru;
 • igiena personală precară;
 • nerespectarea în mod repetat a observațiilor instructorilor;
 • săvârșirea de infracțiuni;
 • consumul de droguri, alcool și a substanțelor interzise în activitățile sportive (pentru mărirea parametrilor fizici ai organismului);
 • nerespectarea tipului de abonament pentru care a optat;
 • declararea datelor eronate în fișa de înscriere;
 • înstrăinarea cardului propriu unei alte persoane cu scopul de a se folosi de servicii în locul acesteia;
 • nerespectarea regulilor de igienă ale Clubului.
 • Întârzierea la ședință cu mai mult de 10 min. este periculoasă pentru sănătatea dvs. Antrenorul are dreptul de a nu admite intrarea clientului la ședința respectivă.
 • Folosirea telefonului mobil în sala de aerobic este interzisă.
 • Frecventarea a 2 ore consecutive este interzisă.
 • Conducerea Clubului își rezervă dreptul de a modifica tarifele existente.
 • Conducerea Clubului își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care au avut abonamentul vreodată anulat.
 • Conducerea Clubului va fi înștiințată de eventualele observații ale Dvs. prin e-mail la adresa miscatifundul@sxp.ro
 • Afecțiunile de sănătate ascunse, nedeclarate, exonereaza S.C. Shapexpert Sport Center S.R.L. de orice responsabilitate.
 • Se recomandă, în scopul păstrării igienei și prevenirii traumatismelor, să purtați șlapi în timpul frecventării dușurilor.
 • Este strict interzisă folosirea gumei de mestecat în timpul antrenamentelor.
 • Accesul în sală se face doar cu încălțăminte specială și echipament adecvat, folosirea papucilor de schimb și a prosopului fiind obligatorii.
 • Copiii sub 14 ani trebuie sa fie însoțiți de un adult: părinte sau tutore.
 • Toți clienții sălii trebuie să raporteze personalului toate prizele necorespunzător fixate, echipamentele deteriorate (ale sălii sau ale altor clienți) și comportamentele neadecvate sau orice altceva pune în pericol siguranța participanților.
 • Orice activitate care perturbă siguranța și buna dispoziție a celorlalți (clienți, angajați, manageri) este interzisă.
Distribuie